Градски транспорт

Транспортната реклама чрез градския транспорт, която ви предлагаме е:

• Външна транспортна реклама чрез стикери върху автобуси, тролейбуси, трамваи, маршрутни таксита и фирмени автомобили
• Външна транспортна реклама чрез цялостно оформени автобуси, тролейбуси, трамваи, маршрутни таксита и фирмени автомобили
• Вътрешна транспортна реклама в автобуси, тролейбуси, трамваи, маршрутни таксита

• За София – трамваи, тролейбуси, автобуси и маршрутни таксита
• За страната – автобуси, тролейбуси и маршрутни таксита /за градовете, в които има тролейбусен и маршрутен транспорт/
• За цялата страна – междуградски транспорт,фирмени камиони, фирмени бусове и фирмени коли

Дългогодишният ни опит и модерните технологии, навлезли в сферата на печата и производството ни дават възможност да реализиране и най-сложните и оригинални проекти.

Пълното обслужване на нашите клиенти включва:

• Изготвяне на оригинални художествени проекти /отговарящи и съобразени с всички особенности и изисквания на транспортната реклама с цел безпроблемното им изпълнение/
• Заверяване и съгласуване на художествените проекти /изготвени по схемите на конкретните превозни средства/ от съответните инстанции
• Подбор на конкретните маршрути и превозни средства по градовете съобразено с изискванията и нуждите Ви
• Производството, монтажа и демонтажа на рекламния материал със съвремени технологии с високо качество отговарящи на всички изисквания за този тип реклама
• Ангажирането на превозните средства за определения период и подготовка на цялата нужна документация за безпроблемното осъществяване на рекламната кампания
• Поддръжката на рекламата за периода на цялата кампания

За оферта може да се свържете с нас на:

e-mail:
тел.: 088 720 4721