Вашата транспортна
реклама

E-mail маркетинг

Имейл маркетинг е форма на директен маркетинг, при която електронната поща се използва като средство за изпращане на рекламни послания до определена целева група от потребители. Към изпращаните електронни писма могат да се прикрепят файлове с активни препратки, визуални изображения и мултимедия.

Чрез този вид маркетинг се създават близки контакти с клиентите и се затвърждава лоялността им. Според честотата на провеждане, кампаниите биват ежедневни, седмични и месечни.