Вашата транспортна
реклама

Дизайн и предпечат

Графичния дизайн представлява използването на графични и текстови елементи и въвеждането им в множество видове медия. Чрез него се осъществавя връзката между производителя и потребителя. Той предава посланието на проекта, събитието, кампанията или продукта.

Дизайнът при външната реклама е от съществено значение за една добра и качествена визия. Той трябва да е съобразен с всички особености, за да се получи цялостна и подходяща за Вас визия.

Печатните и рекламни материали също са предизвикателство, което най-добре да оставите в опитни ръце, за да получите качествен резултат.