Вашата транспортна
реклама

Нестандартни рекламни решения и услуги

 

Нестандартната реклама използва като рекламоносител обекти, които имат друго предназначение и са част от заобикалящата ни среда.

  • Брандиране на баскетболни кошове

Рекламата, освен много красива може да бъде и много полезна. Прекрасен пример в това отношение е брандирането на баскетболните кошове. Рекламодателите подменят за своя сметка стари и счупени табла с нови, които брандират със своя реклама, като реновират, боядисват и подсилват конструкцията им.

  • Брандиране на лифтови кабинки и атракционни влакета

Нестандартни  места за реклама има навсякъде около нас, те са в планината  върху лифтовите кабинки , по морето на атракционните влакчета, на плажа, детски кътове, нови пейки и много други.

  • Заснемане с дрон

Ново и различно решение в рекламните кампании е използването на дрон. Гледките от „птичи поглед“ стават все по-популярни в различните кампании .Колко много календари ни радват с прекрасните си  пейзажи, от колко клипове надничат прекрасните всеобхватни кадри. Светът е прекрасен и все по-близо до нас